การทำงานของ 2QR("ทูเคียว") นั้นเป็นการทำงานโดยอาศัยวิธีการทางธรรมชาติ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ได้รับสิทธิบัตรและได้รับการยอมรับในระดับสากล เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากพวกเชื้อก่อโรค โดยใช้การป้องกันการยึดเกาะในระดับโครงสร้าง(พอลิแซคคาไรด์ 2QR คอมเพล็กซ์) ที่สกัดมาจากว่านหางจระเข้

2QR มีกลไกการทำงานอย่างไร?

  • 2QR-คอมเพล็กซ์เป็นส่วนผสมที่มีความหลากหลายของพอลิแซคคาไรด์(โครงสร้าง) สามารถจับกับตัวยึดเกาะบนผิวเซลล์ของเชื้อก่อโรค ทำให้เชื้อก่อโรคไม่สามารถรุกรานและเจริญเติบโตบนเนื้อเยื่อและพื้นผิวได้
  • 2QR จะป้องกันไม่ให้เชื้อก่อโรคยึดจับกับโปรตีนมิวซินซึ่งเป็นส่วนประกอบของเยื่อเมือกของร่างกาย  โดยการไปช่วยกีดขวางความสามารถทางกายภาพในการยึดเกาะของเชื้อก่อโรคในระดับพอลิแซคคาไรด์(ระดับโครงสร้าง)
  • 2QR ออกฤทธิ์บนพื้นผิวของเชื้อก่อโรคจึงสามารถต่อต้านแบคทีเรียก่อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของ 2QR

  • 2QR มีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านเชื้อก่อโรคได้อย่างหลากหลาย
  • เป็นสารประกอบที่เป็นนวัตกรรมและเหมาะอย่างยิ่งต่อการสร้างสมดุลและควบคุมเชื้อก่อโรค
  • เนื่องจาก 2QR-คอมเพล็กซ์ ไม่ได้ทำลายเนื้อเยื่อหรือฆ่าเชื้อก่อโรค แต่ทำหน้าที่ป้องกันการเกาะจับทำให้เชื้อก่อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตได้ มันจึงไม่ได้เกิดผลลบหรือผลข้างเคียงอันตรายเหมือนยาปฏิชีวนะและยาต้านเชื้อรา
  • สามารถใช้ร่วมกับยาอื่นๆ ได้โดยไม่จำกัดปริมาณหรือความถี่ในการใช้
  • สกัดมาจากธรรมชาติจึงมีความปลอดภัย
  • ไม่ส่งผลกระทบต่อแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ เช่น แลคโตบาซิลลัส กระตุ้นเนื้อเยื่อให้เกิดการสร้างใหม่ และเสริมสร้างกระบวนการรักษาตัวเองตามธรรมชาติ
  • ฟื้นฟูเชื้อแบคทีเรียตามธรรมชาติที่อยู่บนผิวหนัง ช่องคลอด ช่องปาก เป็นต้น ให้กลับเป็นปกติ