เชื้อประจำถิ่นที่อาศัยภายในช่องคลอด

อาจเป็นเรื่องที่ฟังดูน่าตกใจ แต่จากการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการแผนที่พันธุกรรมนั้นระบุชัดว่า จากเซลล์ทั้งหมด 1 ร้อยล้านล้านเซลล์ที่มีอยู่ภายในร่างกายของมนุษย์นั้น มีเพียง 1/10 เท่านั้นที่มีต้นกำเนิดมาจากมนุษย์เอง อีกกว่า 90% ที่เหลือนั้นมาจากเหล่าจุลินทรีย์ พวกแบคทีเรีย ไวรัส และจุลชีพอื่น ๆ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่การสร้างความสมดุลแก่จุลินทรีย์ภายในร่างกายจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนเราโดยตรง และนั่นก็รวมถึงสุขภาพของช่องคลอดด้วยเช่นกัน

ผู้หญิงเกือบทุกคนล้วนแต่เคยประสบปัญหาภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย การติดเชื้อรา(ยีสต์) หรืออาการระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต โดยสาเหตุหลักของปัญหาที่เกี่ยวกับช่องคลอดเหล่านี้ก็คือภาวะไม่สมดุลของเชื้อประจำถิ่นภายในช่องคลอด หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เกิดการรบกวนสมดุลของเชื้อประจำถิ่นภายในช่องคลอดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาวะที่เชื้อดีมีจำนวนลดลงเนื่องจาการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเชื้อแบคทีเรียหรือรา(ยีสต์)ที่ไม่เป็นมิตรกับช่องคลอด ภาวะการลดลงของจุลินทรีย์ชนิดดีและการเพิ่มขึ้นของจุลินทรีย์ชนิดร้ายกับช่องคลอดเช่นนี้มักเกิดขึ้นสัมพันธ์กัน เมื่อเกิดภาวะดังกล่าวขึ้นแล้ว ร่างกายก็มีทางเลือกคือจัดการต่อสู้กับอาการติดเชื้อและปรับเข้าสู่สมดุลด้วยตัวเอง หรือบางครั้งร่างกายอาจต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกในรูปแบบของการรักษาด้วยยา การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีพรีไบโอติกส์ หรือเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตไปจากเดิม

เชื้อแบบไหนที่ดีต่อสุขภาพจุดซ่อนเร้น?

ช่องคลอดที่มีสุขภาพดี ก็คือช่องคลอดที่มีปริมาณเชื้อแบคทีเรีย แลคโตบาซิลลัส อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จุลินทรีย์ชนิดนี้นับได้ว่าทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้เฝ้าประตูเลยก็ว่าได้ เพราะมันจะทำหน้าที่ในการยับยั้งเชื้อรา หรือยีสต์ต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายด้วยการสร้างกรดแลคติค และไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ อีกทั้งยังป้องกันแบคทีเรียชนิดร้ายไม่ให้เข้ามายึดเกาะกับผนังช่องคลอดได้อีกด้วย กรดแลคติคที่สร้างโดยแลคโตบาซิลลัสนั้นมีส่วนช่วยคงสภาพความเป็นกรดอ่อน ๆ ในช่องคลอด ส่วนไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ก็จะช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ไม่เป็นที่ต้องการทิ้งไป

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการรบกวนสมดุลภายในช่องคลอดนั้นมีมากมาย บางสาเหตุก็มาจากความเสียหายของเนื้อเยื้อช่องคลอด อาจจะเนื่องมาจากการคลอดบุตร ปัญหาทางสุขภาพ ความเครียด การใช้ยาบางประเภท การสวมเสื้อผ้าที่คับหรือกางเกงชั้นในที่ทำจากใยสังเคราะห์ การรักษาสุขอนามัยที่ไม่เหมาะสม สารก่อระคายในครีมบำรุงผิว ครีมอาบน้ำ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอื่น ๆ การเสียดสีเนื่องจากการสอดใส่หากฝ่ายหญิงไม่ได้รับการกระตุ้นอารมณ์ในระหว่างมีเพศสัมพันธ์อย่างเพียงพอ การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และอื่น ๆ อีกมากมาย


"หากสมดุลของเชื้อประจำถิ่นบริเวณช่องคลอดถูกรบกวน ความสามารถในการดูแลความเป็นกรดด่างของเชื้อแลคโตบาซิลลัส (แบคทีเรียชนิดดี) ก็จะลดลงด้วย เนื่องจากปริมาณของเชื้อแลคโตบาซิลลัสที่ลดลง ทำให้ปริมาณกรดแลคติคที่ผลิตได้ลดลงตามไปด้วย จนส่งผลไปถึงความเป็นกรดที่ปกติจะมีค่าPH ต่ำเพื่อปกป้องช่องคลอด "


สมดุลในช่องคลอดถูกรบกวน

หากสมดุลของเชื้อประจำถิ่นบริเวณช่องคลอดถูกรบกวน ความสามารถในการดูแลความเป็นกรดด่างของเชื้อแลคโตบาซิลลัส (แบคทีเรียชนิดดี) ก็จะลดลงด้วย เนื่องจากปริมาณของเชื้อแลคโตบาซิลลัสที่ลดลง ทำให้ปริมาณกรดแลคติคที่ผลิตได้ลดลงตามไปด้วย จนส่งผลไปถึงความเป็นกรดที่ปกติจะมีค่าต่ำเพื่อปกป้องช่องคลอด และแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อช่องคลอดก็อาศัยโอกาสนี้เริ่มเติบโตและเพิ่มจำนวนมากขึ้น

ความสมดุลของเชื้อประจำถิ่นภายในช่องคลอดนั้นช่วยป้องกันการติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา(ยีสต์)และแบคทีเรียได้ ซึ่งสิ่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งต่อการรักษาสุขภาพที่ดีของช่องคลอด และเพื่อลดโอกาสในการเกิดภาวะเสียสมดุลภายในช่องคลอดลง จึงควรสร้างนิสัยการรักษาสุขอนามัย และการปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลจุดซ่อนเร้นของคุณผู้หญิง นอกจากนี้ ก็ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมต่าง ๆ ซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ดี เพื่อให้ยับยั้งและป้องกันการติดเชื้อได้ อีกทั้งยังช่วยรักษาจากอาการติดเชื้อที่เกิดขึ้นแล้วได้ด้วย