การติดเชื้อในช่องคลอดกับยาปฏิชีวนะ

การติดเชื้อบริเวณช่องคลอดสามารถเกิดได้จากหลายปัจจัย หนึ่งในสาเหตุที่พบเจอได้บ่อย คือการติดเชื้อเนื่องจากการใช้ยาปฏิชีวนะ มาทำความรู้จักเกี่ยวกับกลไกที่ยาปฏิชีวนะส่งผลกระทบต่อความสมดุลในช่องคลอด และวิธีการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ในบริเวณช่องคลอดที่อาจเกิดขึ้นจากผลข้างเคียงของยาปฏิชีวนะ

การทำงานของยาปฏิชีวนะ

ยาปฏิชีวนะเป็นกลุ่มยาที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย จึงส่งผลทำให้สามารถยับยั้งการติดเชื้อและช่วยให้ร่างกายของเราสามารถต่อสู้กับโรคได้ ยาในกลุ่มนี้เป็นยาที่ใช้ได้อย่างกว้างขวางครอบคลุมหลายโรค ตั้งแต่เจ็บคอไปจนถึงอวัยวะภายในติดเชื้อ แต่ถึงแม้ว่ายาปฏิชีวนะจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถือว่าค่อนข้างปลอดภัย แต่นับเป็นยาที่ไม่ได้รักษาเฉพาะจุด ซึ่งหมายความว่ายามันไม่เพียงฆ่าแบคทีเรียร้ายเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบไปถึงการลดปริมาณของแบคทีเรียชนิดดีที่อาศัยอยู่ในร่างกายเราอีกด้วย แบคทีเรียชนิดดีเหล่า นี้ไม่ได้สร้างปัญหาทางสุขภาพให้เรา ในทางกลับกัน มันมักจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนั้น การที่ยาปฏิชีวนะทำลายแบคทีเรียชนิดดีเหล่านี้จึงนับว่าเป็นผลข้างเคียงที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้น

การติดเชื้อในช่องคลอดหลังจากใช้ยาปฏิชีวนะ

การลดจำนวนของแบคทีเรียชนิดดีนับเป็นการเปิดโอกาสให้แบคทีเรียชนิดร้ายและรา(ยีสต์)ได้เจริญเติบโตอย่างสะดวกสบายขึ้น ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมจึงเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงที่มักจะตรวจพบภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียหรือติดเชื้อรา(ยีสต์)ในช่องคลอดในช่วงที่ใช้หรือหลังจากใช้ยาปฏิชีวนะ บ่อยครั้งมากที่เราใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาอาการติดเชื้อในบริเวณช่องคลอด แต่หลังจากที่รักษาหายแล้ว อาจจะเกิดอาการแทรกซ้อนขึ้นได้ เนื่องจากแบคทีเรียประจำถิ่นได้รับบาดเจ็บขณะมีการใช้ยาปฏิชีวนะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงของการติดเชื้อซ้ำของแบคทีเรียหรือยีสต์ ทำให้ต้องทำการรักษาด้วยวิธีอื่นเพิ่มเติมต่อไป

เพื่อเป็นการป้องกันตัวคุณเองจากการติดเชื้อในช่องคลอดหลังจากการใช้ยาปฏิชีวนะ ควรที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพรีไบโอติก โดยพรีไบโอติกเป็นสารที่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดดีได้ จึงช่วยให้แบคทีเรียประจำถิ่นในช่องคลอดของเราสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ พรีไบโอติกสามารถช่วยเราป้องกันการติดเชื้อในช่องคลอดที่มีสาเหตุมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือปัจจัยอื่น ๆ เนื่องจากพรีไบโอติกจะช่วยเร่งกระบวนการการฟื้นฟูของร่างกายหลังจากอาการของโรคที่เป็นอยู่ได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้ว

การลดจำนวนของแบคทีเรียชนิดดีนับเป็นการเปิดโอกาสให้แบคทีเรียชนิดร้ายและรา(ยีสต์)ได้เจริญเติบโตอย่างสะดวกสบายขึ้น ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมจึงเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงที่มักจะตรวจพบภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียหรือติดเชื้อรา(ยีสต์)ในช่องคลอดในช่วงที่ใช้หรือหลังจากใช้ยาปฏิชีวนะ